Lønperiode

Hvorfor er en lønperiode vigtig

Måske tænker du, at en lønperiode går fra den 1. i en måned til den 1. i måneden efter. Det gør den dog ganske ofte ikke. En lønperiode henviser godt nok til, at der udbetales løn for en periode. Men ikke hvilken periode der er tale om. Mange får en månedsløn og tilsvarende mange får 14.dages løn – det vil sige, at der udbetales løn med 4 eller 2 ugers interval.

Der findes ligeledes andre lønperioder og længden af en lønperiode defineres oftest af det enkelte firmas politik, bogholderi og lønsystem. I nogle virksomheder kan medarbejderne dog selv få indflydelse på, hvilken lønperiode der ønskes.

Er din lønperiode månedsløn?

En lønperiode som defineres som månedsløn, vil ofte krydse over flere måneder. En månedsløn bliver dermed ikke bogstavelig talt udbetalt fra start til slut af den enkelte måned. Ofte vil du se, at din lønseddel spænder over 1-2 uger i én måned og 2-3 uger i den efterfølgende måned. Din månedsløn dækker altså en lønperiode. Som i sidste ende, spænder over 12 lønudbetalinger om året, men som ikke følger kalendermånederne.

Har du fast månedsløn eller timeløn?

Hvis du uanset arbejdets indhold, modtager den samme løn hver måned, betyder en lønperiode ikke så meget – du får den samme løn, uanset over hvilke uger og hvor mange uger, du arbejder. I en fast månedsløn lønperiode, skal du derfor kun holde øje med udbetalingen, hvis du skal have lagt ekstra timer oveni lønnen, fx overtid, bonus eller provision. 

Når du er timelønnet, kan lønperioder være meget forskellige. Dels kan der være forskel på antallet af arbejdstimer, dels kan der være sygedage, fridage eller overtid. Det er derfor vigtigt, at gennemse din lønseddel hver måned, for at se om du har fået den rigtige løn udbetalt. Med timelønnede medarbejdere, bliver der nemlig ikke forudbetalt løn, men i stedet afregnet for timer der er arbejdet, bagudrettet. Lønperioden bliver heraf udbetalt med en forsinkelse. Læs Mere Her

Kontakt os via formularen herunder​