Hvorfor er bogføring vigtigt

Hvorfor er bogføring vigtigt?

Uanset din virksomheds størrelse, er bogføring en bogholder vigtig del af driften. Det skyldes både at alle virksomheder, små som store, er underlagt Bogføringsloven og at det er nødvendigt at bogføre, for at kende virksomhedens økonomi. Det være sig både på uge og månedsbasis, såvel som pr. år.

Bogholderi og Regnskab hvad indebærer det?

Hver gang du lader penge gå ud af eller ind i din virksomhed, skal det registreres. Når du lader pengestrømme dokumentere, sørger du for, at du hele tiden kender virksomhedens reelle økonomi og får den registreret. Dokumenter i bogholderi og regnskab består af bilag fra køb og salg, bankudskrifter og øvrige dokumentation af pengestrømme.

Gode råd til din bogføring

Erhvervsstyrelsen udsteder lovgivningen for bogføring, men giver også råd til hvorledes du kan sørge for, at holde god bogføringsskik. På deres hjemmeside finder du således 10 gode råd til din bogføring. Herunder hører blandt andet råd til opdeling af konti, planlægning, digitalisering og betalingsbetingelser.

Vil du selv stå for dit bogholderi og regnskab?

Du kan godt vælge selv at stå for din bogføring. Det kræver tid og systematik, men kan godt fungere. Ofte kan det dog være en krævende opgave for mange. Dels er der hurtigt mange bilag at holde styr på, dels kan der hurtigt opstå fejl – særligt hvis løbende bogholderi og regnskab ikke sker, og opgaverne hober sig op. Når arbejdet er færdigt, skal alle tal stemme overens med dine bankkonti. Gør de ikke det, skal du igennem hele dokumentationen endnu engang, for at få økonomien til at stemme i både bilag og bank. Ofte kommer du til at bruge ganske meget tid på bogholderi.

Hvornår er det en god ide at få hjælp til din bogføring?

Generelt set er der færre bilag i en enkeltmandsvirksomhed end der er i større virksomheder med ansatte. Denne forskel kan alene være grunden til, at mange vælger at få professionel hjælp til bogholderi og regnskab. Derudover har
virksomheder med ansatte, og for eksempel virksomhedsformen “ApS”, flere dokumentations-forpligtelser. Jo mere kompleks din virksomhed er, jo større kan behovet for professionel hjælp til bogføring være.

Samtidig kan det også være værd at overveje, om den tid du selv skal bruge på bogføring, er godt givet ud, eller bedre kan anvendes til andre opgaver i virksomheden, som kræver din ekspertise.

Husk den nye bogføringslov pr. 2022

Midt i 2022 trådte den nye bogføringslov i kraft. Denne er en revideret udgave af den gældende bogføringslov. Ændringen består primært i, at din bogføring skal digitaliseres. Du kan læse mere om den nye bogføringslov HER

Kontakt os via formularen herunder​